Další služby

Konzultace a poradenství

Konzultační činnost využívají nejčastěji klienti, kteří mají vlastního PPC specialistu nebo agenturu, ale rádi kampaním dodávají pravidelné svěží impulsy a chtějí mít nezávislou kontrolu nad zvolenými taktikami.

Komplexní audit PPC kampaní

Žádný účet není perfektní, obzvláště pokud se mu stejný člověk věnuje delší dobu. Pokud si chceš ověřit, že vynakládáte peníze efektivně a využíváte opravdu online prostředí naplno, rádi vaše aktivity zrevidujeme. Nezávislá expertíza je mnohdy i účinným prostředkem, jak stávající agenturu motivovat k vyšším výkonům.

Konektory pro import dat do Google Analytics

Objevte sílu svých dat pomocí interaktivních panelů a přehledných reportů v nástroji Google Data Studio! Prostřednictvím naší aplikace jednoduše dohrajete data (investice, zobrazení, prokliky atd.)z nejvyužívanějších reklamních systémů do Google Analytics, odkud je již není problém uspořádat do přehledných dashboardů nástrojů Google Data Studio nebo PowerBI.