Akvizice a Brand

Stanovených cílů dosahujeme komplexní strategií s ohledem na očekávání a možnosti klienta. Není pro nás malého projektu – každý si zaslouží naši pozornost, protože z každého se může stát projekt velký. Růst a pohyb dopředu máme v krvi. Stejně tak jako selský rozum.

Segmentace cílové skupiny

V první fázi se pokusíme nalézt společné či podobné jmenovatele vašich zákazníků. Jaká témata je na internetu baví? Co je zajímá? Odkud jsou? Jaká zařízení využívají? Otázek je celá řada a my rozhodně nebudeme plýtvat prostředky distribucí reklamy na nerelevantní publika.

Taktika

Zvolíme ideální mix online kanálů, formátů, kreativ, cílení i alokaci rozpočtu mezi nimi. Propracovanými modely vypočítáme předpokládány zásah i výsledky. Pro akviziční cílení využíváme nejčastěji:

  • Search kampaně s vyloučením remarketingových publik
  • Display a video kampaně v reklamních platformách Sklik, Google Ads, Facebook, Instagram, AdForm s využitím DMP cílení

Optimalizace

Sledujeme příchozí data, pečlivě je vyhodnocujeme a adekvátně reagujeme. Eliminujeme slabá místa (umístění reklam, kreativy, cílení apod.) a naopak zvyšujeme agresivitu v biddingu na místech, která nám generují nejlepší výsledky.